עריקות

תחומי התמחות / משפט צבאי / עריקות

מהי עריקות?

עריקות היא עבירת היעדר מן השירות הצבאי, מדובר בעבירה צבאית ייחודית ואחת מהעבירות הנפוצות של חיילים שנדונות בפני הערכאות הצבאיות. למעלה מ-70% מכתבי האישום שמוגשים בכל שנה בבתי הדין הצבאיים מייחסים לחיילים הנאשמים עבירה שעניינה היעדרות משירות צבאי – עריקות. עבירת היעדר מן השירות מתייחסת למצב בו חייל נעדר משירות ללא הצדק סביר. העבירה מוגדרת בחוק השיפוט הצבאי כך “חייל שנעדר משירותו בצבא, או מהמקום שהוא חייב כדין להימצא בו אותה שעה, דינו – מאסר שלוש שנים, אלא אם הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר לכך.”

עריקות

מהי עריקות מהצבא?

חיילים המבצעים עריקות ונעדרים משירות צבאי נחלקים למספר קבוצות, אשר כולם מוגדרים כעריקים. עריקים משירות צבאי יכולים להיות משתמטים, עריקי בקו”ם, עריקים משירות סדיר, ועריקים משירות מילואים. מדיניות האכיפה והענישה משתנה בהתאם לסוג העריקות. כך למשל, מי שהשתמט משירות צבאי לתקופה של שנה יישפט בדין משמעתי ועריק משירות סדיר לתקופה של שנה יישפט בבית דין וצפוי לעונש מאסר ממושך. במטרה לסייע בידכם להבין את מעמדכם המשפטי, לפניכם סקירה קצרה של סוגי העריקות השונים.

מה מאפיין משתמטים מהצבא?

במדינת ישראל קיים חוק גיוס חובה. כל אזרח או תושב קבע שהגיע לגיל 16 ייקרא להתחיל בהליכי מיון לצבא, אלא אם קיבל פטור. הליכי המיון כוללים זימון לצו ראשון, למיונים ולבדיקות רפואיות. לבסוף, בגיל 18, נדרשים להתייצב לשירות סדיר. מי שלא התייצב להליכי המיון ולמועד הגיוס שנקבע לו, מבצע עבירת השתמטות מהצבא. מועד תחילת ההיעדרות של משתמט מהצבא הוא היום בו נקרא לגיוס והיה אמור להתחיל בשירות צבאי. ככלל, משתמט שנעדר לתקופה של למעלה מ-540 יום, יוגש נגדו כתב אישום בבית הדין הצבאי. במידה ותקופת היעדרותו קצרה יותר, הוא יישפט בדין משמעתי. הליכי המיון מתבצעים בלשכות הגיוס השונות הפרוסות ברחבי הארץ – לשכת גיוס תל השומר, לשכת גיוס חיפה, לשכת גיוס ירושלים, לשכת גיוס באר שבע ולשכת גיוס טבריה.

מי הם עריקי בקו”ם?

עריקי בקו”ם הם אותם חיילים שהתייצבו בבקו”ם, החלו בהליכי חיול ולא סיימו אותם. אותם חיילים לא מוגדרים משתמטים משירות צבאי מפני שהגיעו להתגייס והחלו בהליכי גיוס, ולא מוגדרים כעריקים משירות סדיר מפני שטרם החלו בשירות צבאי סדיר ושובצו ביחידה סדירה. בעניינו של עריק בקו”ם יוגש כתב אישום אם ההיעדרות הנוכחית היא בת למעלה מ-30 יום וגם סך ימי היעדרותו מהבקו”ם עולה על 180 יום, במצטבר או הוא נשפט בעבר בבית דין צבאי בגין השתמטות מהצבא. כך למשל, אם חייל עריק מהבקו”ם לתקופה של 170 יום, וזוהי היעדרותו היחידה מהבקו”ם, מבלי שנשפט בעבר בבית דין צבאי בגין השתמטות מהצבא, הוא יישפט בדין משמעתי.

מי הם עריקים משירות סדיר?

מרבית העריקים הם עריקים משירות סדיר. חיילים שהחלו שירות ביחידה סדירה ומסיבות שונות בחרו לעזוב את היחידה או לא לחזור מחופשה.

כתב אישום כנגד עריק בשירות סדיר יוגש אם ההיעדרות הנוכחית היא בת למעלה מ-30 יום וגם סך ימי היעדרותו עולה על 100 יום. אם מדובר בקצין או נגד שנעדרים משירות קבע, כתב אישום יוגש אם ההיעדרות הנוכחית היא בת למעלה מ-30 יום וגם סך ימי היעדרותו עולה על 60 יום.

מהי עריקות ממילואים?

עריקות ממילואים הם משרתים שנקראו לשירות מילואים ולא התייצבו. כתב אישום בגין עריקות ממילואים יוגש אם ההיעדרות הנוכחית היא בת שנתיים ומעלה, מקום בו נקרא לשירות מילואים פעיל של 5 ימים ומעלה. במקרים המתאימים, יוגש כתב אישום בגין עריקות מילואים גם בגין מי שנעדר לתקופה קצרה יותר. כך למשל, אם מדובר בקצין או במי שכבר נשפט בבית דין בגין עריקות ממילואים. בעניינם של עריקי מילואים קיימת עבירה ייחודית נוספת שעניינה איבוד קשר עם היחידה. עבירה זו מתייחסת למצב בו חייל מילואים ניתק קשר עם יחידתו.

מהי עבירת העריקה?

נהוג לכנות את החיילים שנעדרים משירות כעריקים. אולם למעשה, עבירת העריקה היא עבירה נפרדת וחמורה יותר מהעבירה שעניינה היעדר מן השירות. עבירת העריקה מתייחסת למצב בו חייל נעדר משירות והוכח כי הייתה לו כוונה שלא לחזור. עבירת העריקה נושאת בצידה עונש חמור יותר ורישום פלילי ארוך יותר. העמדה לדין בעבירת עריקה נתונה לשיקול דעת התביעה הצבאית. ככלל, מי שנעדר לתקופה של מעל 5 שנים, או 3 שנים אם נשפט בעבר בבית דין בגין עבירה של היעדר משירות, יועמד לדין בעבירת עריקה.

האם כל העריקים נעצרים?

התייצבות של עריק או מעצרו תביא לסיום תקופת ההיעדרות וממועד זה יחלו להימנות ימי מעצרו. עם הגשת כתב האישום תבקש התביעה הצבאית להאריך את מעצרו של עריק עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. לאור העובדה כי העבירה שבוצעה היא עבירה של בריחה, במרבית המקרים יוארך מעצרו של העריק עד סיום הטיפול בתיקו הפלילי. בתקופת המעצר יפגוש העריק בגורמי השונים בכלא שתפקידם לאבחן את מצבו – קב”ן, פסיכיאטר ומרכז אבחון וחוסן (בעבר נקרא גחל”ת, גורמי חזרה לשירות תקין). עריק שיביע מוטיבציה לחזור לשירות תקין יוכל להצטרף לבית הדין המשלב ולהשתחרר ממעצר.

כמה ימי כלא מקבלים על עריקות?

לרוב, הדבר שמעניין חיילים יותר מכל הוא כמה זמן יושבים בכלא על עריקות. העונש על עריקות משתנה ממקרה למקרה ותלוי במשך העריקות, בנסיבותיו האישיות של החייל וכן בסוג העריקות – האם מדובר בהשתמטות מהצבא, עריקות מהבקו”ם, עריקות משירות סדיר או עריקות משירות מילואים. בנוסף, מי שנשפט בבית דין צבאי צפוי ככלל לעונש ארוך יותר ממי שנשפט בדין משמעתי. כמו כן, עונש על עריקות ראשונה של חייל יהיה שונה מעונש על עריקות שניה. בעריקות ראשונה לרוב תתקבל הטענה שמדובר במעידה חד פעמית, ויתחשבו בכך בגזירת העונש. בעריקות שניה יעמוד לחובת החייל עונש מאסר על תנאי, מההרשעה הראשונה, שיתווסף לעונש על ההיעדרות.

האם הרשעה בעבירות עריקות גוררת רישום פלילי?

הרשעה בעבירה של עריקות גוררת אחריה רישום פלילי. במקרים בהם חייל הורשע בעבירת היעדר מן השירות, סוגיית הרישום הפלילי תלויה בעונש שייגזר עליו. השאלה היא אם יהיה לחייל רישום פלילי “מופחת” או רישום פלילי רגיל. במקרים בהם הורשע חייל בעבירה החמורה יותר, עבירת העריקה, הרישום הפלילי יהיה רישום פלילי רגיל. הרשעה בעבירה בדין משמעתי לא גוררת רישום פלילי. רישום פלילי עשוי לפגוע בהמשך חייו האזרחיים של החייל. לכן, ישנה חשיבות מכרעת להתחשבות ברישום הפלילי בעת ניהול התיק.

האם עריק יכול לקבל פטור משירות צבאי?

כשעריק נעצר או מתייצב בבסיס הכליאה, ניתן להפנות אותו לגורמים שונים במטרה לקבל פטור משירות צבאי, במידה והוא חפץ בכך. חיילים רבים יוצאים לעריקות בכדי לקבל פטור משירות צבאי, מתוך מחשבה שאם חייל צובר מספר רב של ימי עריקות הוא מקבל פטור אוטומטי משירות צבאי, לא כך הדבר.

מדוע חשוב לקבל ייעוץ על ידי  עורך דין צבאי לטיפול בעריקות מהצבא?

אם אתם עריקים משירות צבאי, פנו לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקיף על ידי עורך דין צבאי מקצועי, מהיימן ובעל ניסיון בכל הקשור לעריקות צבאית. יש חשיבות לפעולות שתעשו כבר במהלך העריקות והיעדרותכם מהצבא  וכן להכנה לקראת התייצבות החייל העריק בצבא או מעצר בבוא העת. כול זאת לרבות הכנה לייצוג החייל העריק לקראת ההליכים שמתנהלים בבית הדין הצבאי.

משרד עורכי דין אטקין חברון לטיפול בעריקות מהצבא

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות בטיפול בתיקי עריקות ובייצוג עריקים בהליכים שמתנהלים בבית הדין הצבאי. במהלך השנים ייצגנו חיילים רבים שיצאו לעריקות, במטרה לסיים את עניינם המשפטי על הצד הטוב ביותר וכן להביא לתוצאה הרצויה מבחינת המשך שירותם הצבאי. טיפול בתיק עריקות דורש ראייה כוללת של כל תחומי החיים של החייל, נסיבותיו מבית, נסיבותיו האישיות ושירותו הצבאי. נוכח הייחודיות בעבירת העריקות, נדרשת מומחיות מיוחדת לטיפול בתיקי עריקים. לכן, יש הכרח לייצוג של עורך דין צבאי מקצועי, מיומן בעל ניסיון מתאים, הבקיא בתחום העריקות ובפקודות הצבא.

יצירת קשר

מאמרי עורך דין צבאי