השתמטות מהצבא

תחומי התמחות / משפט צבאי / השתמטות מהצבא

מהי השתמטות מהצבא?

במדינת ישראל קיים חוק גיוס חובה. כל אזרח או תושב קבע שהגיע לגיל 16 ייקרא להתחיל בהליכי מיון לצבא, אלא אם קיבל פטור. בגיל 18, נדרש כל מועמד לשירות ביטחון (מלש”ב) להתייצב לשירות סדיר. מי שלא התייצב למועד הגיוס שנקבע לו, מבלי שקיבל אישור לכך ומבלי שמועד גיוסו נדחה, מבצע עבירת השתמטות מהצבא. השתמטות היא למעשה צורה נוספת של עבירת היעדר מן השירות. מועד תחילת ההיעדרות של משתמט מהצבא הוא היום בו נקרא לגיוס והיה אמור להתחיל בשירות צבאי. ככלל, משתמט שנעדר לתקופה של למעלה מ-540 ימים, יוגש נגדו כתב אישום בבית הדין הצבאי. במידה ותקופת היעדרותו קצרה יותר, הוא יישפט בדין משמעתי.

השתמטות מהצבא

הליכי המיון לצבא כוללים זימון לצו ראשון, למיונים ולבדיקות רפואיות. הליכי המיון לצבא מתבצעים בלשכות הגיוס השונות הפרוסות ברחבי הארץ – לשכת גיוס לצה”ל תל השומר, לשכת גיוס חיפה, לשכת גיוס ירושלים, לשכת גיוס באר שבע ולשכת גיוס טבריה .יש מי שחושבים שיזכו בפטור משירות צבאי אם לא יענו למכתבים הנשלחים על ידי לשכת הגיוס לצבא, לא יתייצבו לזימונים ולא יצרו קשר. חשוב לדעת שגם אם לא התייצבתם מעולם בלשכת הגיוס ניתן להכריז עליכם כמשתמטים ולעצור אתכם.

לכל מועמד לשירות ביטחון יש תיק בלשכת הגיוס לצבא הכולל את כל הזימונים אליו נקרא, כל השיחות שנערכו עמו (או עם בני משפחתו) וכל המסמכים שנשלחו עליו. לכן, דעו שכל שיחה שאתם עורכים עם לשכת הגיוס לצבא וכל מסמך שאתם שולחים לרשויות הצבא מתועדים בתיקכם האישי. בכדי להגיש כתב אישום כנגד מי שהשתמט משירות צבאי, על התביעה הצבאית להוכיח שהוא נקרא לגיוס כדין (בוצעו כל ההליכים הנדרשים בלשכת הגיוס טרם הוצאת צו הגיוס) וכן להוכיח מודעות לגיוס.

האם השתמטות מהצבא היא עבירה פלילית?

עבירת היעדר מן השירות הצבאי, ובתוכה עבירת ההשתמטות, היא עבירה ייחודית לצבא. מדובר בעבירה מתמשכת אשר מתחילה ביום הגיוס של המשתמט (אליו כאמור לא הגיע) ונמשכת עד שהוא נעצר או מתייצב ומסגיר את עצמו לידי רשויות הצבא. כאמור, החוק במדינת ישראל קובע כי כל תושבי מדינת ישראל חייבים בגיוס, אלא אם קיבלו פטור. מי שחייב בגיוס אך לא הגיע למועד גיוסו מבצע עבירה פלילית. אומנם עבירת העריקות היא עבירה ייחודית לצבא, אך להרשעה בה יש השלכות אשר חוצות את גבולות הצבא. כך, מי שמורשע בהשתמטות מהצבא צפוי לעונש מאסר ממושך וכן לרישום פלילי שיכתים את חייב האזרחיים. חשוב לדעת כי הרשעה בעבירה של השתמטות מהצבא לא בהכרח תקנה לכם פטור משירות צבאי. למעשה, לרוב לאחר שמשתמט מהצבא יורשע בעבירה הוא יידרש בשירות צבאי.

האם חלה התיישנות על עבירת השתמטות?

משתמטים רבים מהצבא לא יודעים שלמעשה בכל שלב ניתן לעצור אותם, וגם לאחר שנים רבות עבירת ההשתמטות לא מתיישנת ולא נעלמת. “שעון ההשתמטות” ממשיך לדפוק כל עוד לא הסדרתם את מעמדכם מול רשויות הצבא. בכל יום בו משתמט ממשיך בביצוע ההשתמטות מהצבא מניין ימי ההיעדרות עולה וכך הוא גם צפוי לעונש ארוך יותר.

האם מי שמבצע השתמטות מהצבא צפוי להיעצר?

השתמטות מהצבא היא עבירה לכל דבר ומסתיימת בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא. הסדרת המעמד יכולה להיות במידה וקיבלתם פטור מהצבא או במסגרת התייצבות לצבא או מעצר. התייצבות של משתמט או מעצרו יביאו לסיום תקופת ההיעדרות וההשתמטות וממועד זה יחלו להימנות ימי מעצרו. עם הגשת כתב האישום תבקש התביעה הצבאית להאריך את מעצרו של המשתמט עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. לאור העובדה כי ההשתמטות היא עבירה של בריחה, במרבית המקרים יוארך מעצרו של המשתמט עד סיום הטיפול בתיקו הפלילי.

האם ניתן לבצע הסדרת מעמד במהלך השתמטות משירות צבאי מבלי להיעצר?

במקרים מסוימים, בהן משתמט סובל מבעיות שונות, ניתן לפנות לרשויות הצבא בבקשה להסדיר את הטיפול, דהיינו  את המעמד של המשתמט. למיטב (הגוף האחראי על הגיוס לצבא), הסמכות להורות על בחינת מעמדו של משתמט והפנייתו לבדיקות רפואיות, גם בעת שהוא נעדר משירות. בקשה להסדרת מעמד צריכה להיות מגובה במסמכים ומומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא בדיני צבא ובהליכי הגיוס לשם כך.

כיצד ניתן לקבל פטור משירות צבאי?

ישנם מועמדים לשירות ביטחון שמקבלים פטור משירות צבאי ולא חייבים בשירות. קבלת פטור ושחרור מצה”ל בעילות שונות לא מהווה השתמטות. סוגי הפטורים הם שונים ומגוונים:

  • פטור נפשי – פרופיל 21 שניתן בגלל אי כשירות נפשית נוכח בעיה או הפרעה נפשית.
  • פטור רפואי – פרופיל 21 שניתן בעקבות בעיה רפואית שלא מאפשרת שירות בצבא.
  • פטור עקב קשיי הסתגלות – דירוג קה”ס 60 נוכח קשיי הסתגלות משמעותיים.
  • פטור בוועדת התאמה לשירות – פטור שניתן נוכח נסיבות אישיות שונות.
  • פטור בגין רישום פלילי – מועמד לשירות ביטחון שיש לו רישום פלילי משמעותי ייתכן שיקבל פטור משירות צבאי.
  • פטור בגין היעדר זיקה – פטור עקב הגירה לחו”ל או למי שעלה ארצה בגיל מאוחר.
  • פטור לנשים – חוק שירות ביטחון קובע פטור משירות צבאי לאישה הרה, אישה נשואה ואם לילד.
  • פטור מטעמי הכרה דתית – פטור שניתן לתלמידי ישיבה הלומדים בלימודים תורניים (לאחר תקופה של דחיות שירות) או פטור מטעמי מצפון.

מה העונש על השתמטות משירות צבאי?

העונש על השתמטות משירות צבאי משתנה ממקרה למקרה. העונש תלוי במשך ההשתמטות, בנסיבותיו האישיות של החייל, במצבו הרפואי והנפשי וכן במידע העולה מתיקו האישי באשר לתקינות הליכי הגיוס שלו ומודעותו לגיוס. מי שנשפט בבית דין צבאי צפוי ככלל לעונש ארוך יותר ממי שנשפט בדין משמעתי בצבא. על כן מומלץ לקבל ליווי של עורך דין צבאי בעל ניסיון, הבקיא בחוקים הצבאיים.

האם הרשעה מהשתמטות מהצבא גוררת רישום פלילי?

רישום פלילי עשוי לפגוע בהמשך החיים האזרחיים של החייל. לכן, ישנה חשיבות מכרעת להתחשבות ברישום הפלילי בעת ניהול התיק בבית הדין הצבאי. הרשעה בעבירה של היעדרות משירות צבאי גוררת אחריה רישום פלילי. סוגיית הרישום הפלילי תלויה בעונש שנגזר בבית הדין הצבאי, כאשר השאלה היא אם יהיה לחייל רישום פלילי “מופחת” או רישום פלילי רגיל. הרשעה בעבירה בדין משמעתי בצבא אינה גוררת רישום פלילי. במקרים בהם הורשע חייל בעבירה החמורה יותר, עבירת העריקה, הרישום הפלילי יהיה רישום פלילי רגיל, כמו של מי שהורשע בבית משפט אזרחי.

האם ניתן לשרת בצבא לאחר השתמטות מהצבא?

משתמט שיביע מוטיבציה לחזור לשירות צבאי תקין יוכל להצטרף לבית הדין המשלב ולהשתחרר ממעצר. בית הדין המשלב, הוא מסלול שיקומי חלופי בבית הדין הצבאי, ייעודי לחיילים שביצעו עבירה של השתמטות והיעדר מן השירות. מטרת ההליך בבית הדין הצבאי המשלב היא לאפשר למשתמטים שבחרו לא להתייצב לגיוסם לחזור בהם מההחלטה ולהשתלב בשירות הצבאי.

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון – עורכי דין צבאי מומחים בטיפול בהשתמטות ובהשתמטות מהצבא

אם אתם משתמטים משירות צבאי, פנו אלינו בכדי לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקיף. יש חשיבות לפעולות שתעשו במהלך היעדרותכם וכן להכנה לקראת התייצבות או מעצר בבוא העת.

עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות בטיפול במשתמטים ובתיקי השתמטות משירות צבאי. עבירת ההשתמטות היא עבירה ייחודית מאוד אשר דורשת בקיאות וידע מעמיק בפקודות ונהלי הצבא, במשפט פלילי, משפט מנהלי ומשפט צבאי. נדרשת מומחיות ייחודית והיכרות עם סוגי ההליכים השונים בלשכת הגיוס, סוגי הפטורים הקיימים, הגורמים הרלוונטיים והאפשרויות הניצבות בפני מי שביצע השתמטות. לכן, יש הכרח לייצוג של עורך דין צבאי בעל ניסיון מתאים, הבקיא בתחום ההשתמטות ובדיני הצבא הייחודיים.

יצירת קשר

מאמרי עורך דין צבאי