הסדרים מותנים והסדרי הקפאה

תחומי התמחות / משפט צבאי / הסדרים מותנים והסדרי הקפאה

מהי מדיניות האכיפה הנהוגה בצבא?

בעבר הלא רחוק, מדיניות האכיפה הפלילית בצה”ל הייתה שונה בתכלית. חיילים שהואשמו בשימושים בודדים בסמים בנסיבות אזרחיות, עבירות גניבה, התחלות ועוד, היו עומדים לדין וחשופים לרישום פלילי ועונשים משמעותיים. ניהול ההליך הפלילי היה כרוך בהקצאת משאבים משמעותית, לעיתים נמשך זמן רב, ותועלתו, כאשר מדובר בעבירות קלות ערך, מוטלת בספק. לפני מספר שנים חל שינוי של ממש במערכת המשפט הצבאית. בשנת 2017 נולדה מדיניות ההסדרים המותנים.

מהי מדיניות ההסדרים המותנים והסדרי הקפאה?

מדיניות ההסדרים המותנים והסדרי הקפאה מאפשרת לחיילים, שנמצאו מתאימים, להיקשר בהסדרים מותנים והסדרי הקפאה חלף ניהול הליך פלילי כנגדם. שכן, מערכת המשפט הצבאית, כמו מערכת המשפט האזרחית, הכירה בעובדה שלא כל מעשה עבירה הוא כזה שראוי לאכוף באמצעות הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי.

בכל מקרה בוחנים האם חייל שביצע עבירה עומד בתנאים להיקשרות בהסדר מותנה או הסדר הקפאה. מקום בו יימצא כי החייל עומד בתנאים והוא מעוניין בכף, ניתן לחתום הסדר. אז, במקום הליך פלילי, הרשעה ורישום פלילי, שיש בהם להשפיע על המשך שירותו וחייו, יעבור הדגש לשיקומו של החייל. המשאבים יוקצו למאמץ לעודד את החייל לשוב לשירות תקין ולא לבצע עבירות.

מה הם תנאי הסדר ההקפאה ומתי יצטרך חייל למסור דגימת שתן?

חייל אשר נקשר בהסדר מותנה או בהסדר הקפאה מתבקש במסגרת ההסדר לעמוד במספר תנאים. מטרת התנאים לוודא שהחייל לא ישוב ויכשל בביצוע עבירות. בין התנאים השכיחים בהסדרים מסוג זה מצויים התנאים הבאים: הסכמה לבדיקת שתן לגילוי סמים (בעבירות סמים), פיצוי למתלונן (במקרים בהם קיים נפגע עבירה), פיצוי לצה”ל במקרים המתאימים, התחייבות להימנע מביצוע עבירות בעלות אופי פלילי, הפקדת רישיון נהיגה לתקופה מסוימת והסכמה לשינוי שיבוץ.

יודגש, כי לא בכל מקרה התביעה תבקש למלא את כל התנאים. התנאים ייקבעו בהתאם לנסיבות המקרה הקונקרטי ולכתב האישום. ואולם, כאשר ההסדר מוצע נוכח ביצוע עבירת סמים, תנאי שנוגע לעריכת בדיקות שתן עיתיות יעמוד בבסיס ההסדר ויהיה בגדר חובה לצורך קיום ההסדר.

בנוסף, במסגרת ההסדר יתבקש החייל להודות בעובדות כתב האישום שהוגש נגדו, או טיוטת כתב האישום.

במידה והחייל יעמוד בתנאי ההסדר במשך תקופת זמן של שנה, כתב האישום יימחק וההליך הפלילי יבוטל.

מה ההבדל בין הסדר מותנה להסדר הקפאה?

ההבדל בין הסדר הקפאה לבין הסדר מותנה הוא בשלב שבו מוצע לחייל שביצע עבירה להיקשר בהסדר.

הסדר מותנה הוא הסדר שנחתם בין התביעה הצבאית לבין חייל החשוד בביצוע עבירה פלילית. זאת, בטרם הוגש נגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי ויש טיוטת כתב אישום בלבד. הודעה בדבר האפשרות להיקשר בהסדר נשלחת לחייל בתום החקירה הפלילית ולאחר שתובע צבאי בחן את חומרי החקירה שנאספו והחליט כי יש בחומר שנאסף בשביל להוביל להרשעתו של החייל בעבירה.

הסדר הקפאה נחתם בין התביעה הצבאית לבין חייל שהוגש נגדו כתב אישום והוא נאשם. הסדר הקפאה למעשה מביא ל”הקפאת” ההליך הפלילי שכבר החל בין כותלי בית הדין.

באילו עבירות ניתן לערוך הסדר מותנה או הסדר הקפאה?

לא בכל עבירה ניתן יהיה לסיים את התיק בדרך של הסדר מותנה או הסדר הקפאה. הסדר יוצע במקרים המצויים ברף חומרה נמוך באופן יחסי, בהם האינטרס הציבורי והצבאי יכול “לספוג” את סגירת התיק ללא ענישה בפועל מקום בו ההסדר מסתיים בהצלחה.

רשימת העבירות אשר מאפשרות היקשרות בהסדר מותנה או הסדר הקפאה מופיעה בהנחיה 3.07 להנחיות התביעה הצבאית. אלה העבירות:

א. עבירות של שימוש והחזקה בסם מסוג קנאביס בנסיבות אזרחיות. זאת, בהינתן שבוצעו עד חמישה שימושים בסם וכי ההחזקה לא עולה על הכמות הקבועה להחזקה לצריכה עצמית. ניתן להיקשר בהסדר גם בעבירה של סירוב למסור דגימת שתן הנלווית לשימוש או החזקה בנסיבות אזרחיות.

עבירות סמים הן העבירות הנפוצות ביותר בהן נערכים הסדרים. לקריאה מורחבת על עבירות סמים לחצו כאן.

ג. עבירה של אי שמירת ציוד. בתנאי ששווי הציוד שהתקלקל או עבד עד אינו עולה על הקבוע בהוראות.

ד. עבירת הוצאת רכוש מרשות הצבא. בתנאי ששווי הרכוש אינו עלה על הסכום הקבוע בהוראות.

ה. עבירת גניבה מחייל. בתנאי ששווי הרכוש שנגנב אינו עולה על שלוש משכורות טוראי.

ו. עבירה של גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיס חיוב. בתנאי שגובה הנזק הכספי שנגרם אינו עולה על שלוש משכורות טוראי.

ז. עבירות של התחלות או השתמטות מפעולה מסוימת. בתנאי שלא התקיימו נסיבות חומרה במסגרת ביצוע העבירות. לדוגמא, שהפעולה לא הובילה לפסילת החייל מתפקיד קרבי או מקצוע צבאי באורח קבוע, גם אם החייל לא התכוון לכך.

 ח. עבירות במסמכים צבאיים, זיוף, שימוש במסמך מזויף ומסירת ידיעות כוזבות. בתנאי שזיוף המסמכים העניק לחייל עד 60 ימי מחלה, או הטבות בשווי מסוים.

האם ניתן להיקשר בהסדר הקפאה גם במקרים שלא נכללים בהנחיות התביעה הצבאית?

יודגש, לתביעה שמורה הזכות להפעיל שיקול דעת בכל מקרה. זאת, גם אם העבירה ונסיבותיה מתאימות לכאורה להיקשרות בהסדר מותנה או הסדר הקפאה. התביעה יכולה לסרב להיקשר בהסדר במידה וקיימות נסיבות לחומרה הקשורות בחייל או בנסיבות ביצוע העבירה. בהתאם, ניתן לשכנע את התביעה הצבאית להיקשר בהסדר גם בעבירות או בנסיבות אשר לא מצויינות בהנחיה.

משרד עורכי דין אטקין חברון מייצג חיילים בהסדרים מותנים והסדרי הקפאה

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות בייצוג חיילים בהליכים שמתקיימים בבית הדין הצבאי. משרדנו מציע ללקוחותיו שירות של ייעוץ וליווי טרם חקירת מצ”ח, במהלכה ואחריה. אנחנו נסייע לכם לסיים את התיק בצורה הטובה ביותר.

יצירת קשר

מאמרי עורך דין צבאי