סמים בצבא

תחומי התמחות / משפט צבאי / סמים בצבא

מהן עבירות סמים בצבא?

שנים רבות הושרש במערכת המשפט הצבאית העיקרון לפיו יש לראות בחומרה שימוש של חיילים בסמים. ההחמרה מתייחסת כמובן לשימוש בסמים בנסיבות צבאיות, כשהחייל מצוי בבסיסו. בנוסף, ההחמרה באה לידי ביטוי גם כשמדובר בשימוש בסמים בנסיבות אזרחיות, כשהחייל מצוי בחופשה או בימים בהם מוגדר לו במסגרת תפקידו לשהות בביתו. זאת, מתוך ההנחה שחייל לא חדל להיות חייל גם כשהוא בחופשה.

סמים בצבא

שימוש בסמים בצבא

עבירות סמים הוכרו על ידי בתי הדין הצבאיים כעבירות שבכוחן לפגוע בכוננות ובמשמעת הצבא. בשנות התשעים נושא השימוש בסמים הובא לפתחו של בית המשפט העליון בעניינו של טור’ ברטלה. שם נקבע: “נגע הסמים מחייב את הרשויות הממונות על אכיפת החוק להילחם באופן נחרץ נגד השימוש בסמים. במיוחד כך במסגרת הצבא. לעניין זה יש הבדל בין ביצוע עבירה על-ידי חייל לבין ביצוע אותה עבירה על-ידי מי שאינו חייל. יש מקום להחמיר יותר עם חייל.

תפיסה זו לגבי עבירות סמים התגבשה לפני שנים רבות. במהלך השנים חלו שינויים מסוימים בעונשים המוטלים על מי שביצע עבירות סמים. כמו כן, חל שינוי במדיניות המעצר הנוהגת ביחס לחשודים בעבירות מעולם הסמים. עם זאת, גם היום חיילים רבים מרצים עונשי מאסר ממושכים בגין עבירות סמים.

מהן הסיבות למעצר עקב שימוש בסמים בצבא?

במצבים בהם קיימות ראיות לשימוש בסמים בצבא, ככלל, תבקש התביעה הצבאית להורות על מעצר סגור של החייל. בתי הדין הצבאיים קבעו כי בעבירות סמים יש עילות מעצר צבאיות ייחודיות. בעניין זה ציינו לא אחת כי: “הלכה פסוקה היא כי מקום שבו קיים יסוד סביר לחשש כי חייל ימשיך להשתמש בסמים מסוכנים אם יהא חופשי, יגרום הדבר לסיכון שלום הציבור וביטחונו. מקום שבו קיים חומר ראיות לכאורי המלמד כי הנאשם הוא חייל שהשימוש בסם מסוכן עבורו אינו עניין חד פעמי אלא פעילות נמשכת, מתבססת בעניינו של אותו חייל חזקת המסוכנות. חזקה שכזו ניתנת לסתירה אם מראים כי עניין לו לאותו חייל באירוע חד פעמי או באירועים חולפים”

עילת המסוכנות הצבאית, מתקיימת כאשר חייל השתמש בסמים בצבא, שימוש שהוא לא בגדר עניין חד פעמי. שכן, אז קיים חשש שבמידה ולא יוחזק החייל במעצר הוא ישוב ויעשה שימוש נוסף בסם. בכך, גובר החשש שהדבר יפגע בתפקודו האישי של החייל או בתפקוד יחידתו. לצד עילת המסוכנות, מתבקש המעצר בעבירות סמים גם נוכח העילה של הפגיעה במשמעת הצבא, שהיא הרתעתית במהותה.

מתי ייעצר חייל שהשתמש בסמים בצבא בנסיבות אזרחיות?

לרוב, תבקש התביעה את מעצרו הסגור של חייל שביצע שימוש בסם מסוג קנאביס. זאת, גם כאשר מדובר בשימושים שנעשו בנסיבות אזרחיות, בעת החייל מצוי בביתו. החריג לכלל יתקיים כאשר מדובר בחשד למספר מועט של שימושים בסמים.

הפסיקה הצבאית קובעת את המקרים בהם, על אף קיומן של ראיות לעבירות סמים, ניתן יהיה לשחרר חייל לחלופת מעצר ביחידתו או להורות על שחרורו המלא. הבחינה נעשית בהתאם למספר הפעמים בהם השתמש החייל בסמים. מקום בו מדובר במספר שימושים מועט, ייתכן שניתן יהיה לשחרר את החייל למעצר בבסיסו או אף לשחררו לחלוטין ממעצר. בית הדין מתחשב גם בנסיבות נוספות שיובאו בפניו. למשל, תפקידו של החייל, נסיבות השימוש, ראיות נוספות למעורבות בעולם הסמים ועוד. כל אלה יכולים גם הם להשפיע על שאלת המשך מעצרו של החייל שעשה שימוש בסמים.

באיזה מצבים ייעצר חייל שהשתמש בסמים בצבא בנסיבות צבאיות?

שלא כמו שימושים הנעשים בנסיבות אזרחיות, כאשר מדובר בשימוש של חייל בסמים בנסיבות צבאיות מעטים המקרים בהם ייעתר בית הדין לשחרור של החייל ממעצר לחלופת מעצר, גם מקום בו מדובר בחשד למספר מועט של שימושים בסמים. אם מדובר בשימוש חד פעמי בסמים בנסיבות אזרחיות, ניתן יהיה לשקול שחרורו של החייל לחלופת מעצר או שחרור מלא. שכן, לפי ההלכה שנקבעה, שימוש חד פעמי של חייל בסמים ביחידה יצדיק, בהיעדר נסיבות מחמירות, שחרור החייל לחלופת מעצר. אופי תפקידו של החייל ורמת הכוננות הנגזרת מתפקידו ייטו את הכף, באם מדובר בנסיבות מחמירות.

מה המשמעות של סירוב להיבדק בבדיקת שתן במסגרת חקירת סמים בצבא?

פעולת חקירה קבועה שמבוצעת על ידי הגוף החוקר במסגרת חקירה בחשד לשימוש בסמים בצבא, היא פעולה של נטילת דגימת שתן. בתחילה, יתבקש החייל למסור בדיקת שתן מרצונו החופשי. במצב בו החייל יסרב לעשות כן, גורמי מצ”ח יוציאו בעניינו צו המחייב אותו למסור את הדגימה. הצו שמחייב חייל למסור בדיקת שתן הוא צו שנחתם על ידי קצין שיפוט בכיר (בדרך כלל מדובר בקצין בדרגת רס”ן). הצו מכונה  “צו קש”ב “. צו זה מחייב את החייל במסירת שתן, מעמדו כמעמד פקודה. אם יסרב החייל למסור דגימת שתן, גם לאחר שהוצא צו בעניינו, הרי שהוא צפוי לעונש.

לרוב, במסגרת חקירה בגין שימוש בסמים בצבא יימסר לחייל ע”י גורמי החקירה כי סירוב לעשות בדיקת שתן מהווה עבירה שהעונש בצידה הוא שנתיים מאסר. ואולם, לא כך הדבר. אמירה זו של גוף החקירה מטעה ומפחידה נחקרים רבים. שכן, על פי מדיניות התביעה הצבאית, חייל המסרב לצו קש”ב ובוחר שלא למסור בדיקת שתן, יעמוד לדין משמעתי בגין הסירוב. זאת בתנאי, שהסירוב להיבדק היא העבירה היחידה המיוחסת לו ושאין לחייל הרשעות קודמות בנושא סמים.

מה כוללת הענישה הצפויה למי שביצע שימוש בסמים בצבא?

ברוב המקרים, כאשר הוגש כנגד חייל בשירות חובה או שירות קבע כתב אישום בגין עבירות סמים בצבא, יגזור עליו בית הדין הצבאי עונש שיכלול רכיב של מאסר בפועל. משכו של עונש המאסר שיוטל משתנה בהתאם לחומרת העבירות המיוחסות, ולנסיבותיו האישיות של העומד לדין. בנוסף לעונש המאסר בפועל, בגין שימוש בסמים בצבא, לרוב מוטלים גם עונשים של פגיעה בדרגה ופסילת רישיון נהיגה. חייל שהורשע בעבירות סמים בצבא, צפוי לבוא בפני וועדת סמים. וועדת סמים תקבע האם החייל ימשיך בשירותו הצבאי ובאיזה תפקיד.

ייעוץ משפטי לחיילים העושים שימוש בסמים?

 לאור עמדת המערכת הצבאית ביחס למי שחשוד או נאשם בעבירות סמים ושימוש בסמים בצבא, רצוי לפנות לייצוג משפטי מוקדם ככל הניתן. פניה לעורך דין צבאי רצוי שתיעשה כבר בשלב החקירה ובטרם ההגעה למצ”ח או למשטרת ישראל. ייעוץ משפטי נכון, מראשית הדרך, יכול להביא לסגירת התיק הפלילי ללא הגשת כתב אישום. מומלץ להתייעץ בעורך דין צבאי הבקיא בהליכים המתנהלים בבית הדין הצבאי. חשוב לדעת כי ההליכים המתנהלים בגין שימוש בסמים בצבא, שונים מההליכים המתנהלים בבתי משפט אזרחיים.

משרד עו”ד אטקין חברון מטפל בתביעות הקשורות לשימוש בסמים בצבא

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות בייצוג חיילים בהליכים שמתקיימים בבית הדין הצבאי. במהלך השנים ייצגו בהצלחה עו”ד אטקין ועו”ד חברון במאות תיקי סמים בצבא, תוך ראייה כוללת של ההליך הפלילי, טובתו של החייל והמשך שירותו הצבאי. נוכח השוני המהותי בטיפול בעבירות סמים בצבא ובאזרחות, וההשלכות המשמעותיות של ההליך, נדרשת מומחיות לטיפול בתיקי סמים בצבא. לכן, יש הכרח לייצוג של עורך דין צבאי בעל ניסיון מתאים, הבקיא בתחום ובפקודות הצבא. נשמח להעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי חסר פשרות. 

יצירת קשר

מאמרי עורך דין צבאי