אינדיקציית מצ”ח מופיעה בתיק האישי של חייל אשר מצוי תחת חקירה או שמתנהל בעניינו הליך משפטי. האינדיקציה יכולה למנוע את קידומו של החייל או שילובו בהכשרות שונות.

פעמים רבות, האינדיקציה נותרת גם כשעניינו המשפטי של חייל הגיע לקיצו, בין אם בהרשעה ובין אם לאור סגירת התיק. במקרים כאלה יש צורך לפנות בבקשה לסגירת האינדיקציה למצ”ח או לפרקליטות הצבאית. הפניה לפרקליטות, רצוי שתיעשה לאחר קבלת ייעוץ מעורך דין צבאי.