תחומי התמחות

לצבא מערכת משפטית נפרדת מזו האמונה על אכיפת החוק על אזרחים. עקרונות הדין הצבאי מתכתבים עם עקרונות השירות הצבאי בכללותו, ומקדמים ערכים שהמערכת הצבאית מבקשת להטמיע בקרב משרתי הצבא. מערכת המשפט בצה”ל כוללת את יחידת הפרקליטות הצבאית, יחידת בתי הדין הצבאיים ואת המשטרה הצבאית. כל יחידה היא עצמאית ופועלים בה בעלי תפקידים רבים.

את ההליכים המשפטיים בצבא ניתן, בחלוקה גסה, לחלק לשלוש – הליכים פליליים המתנהלים בפני בית הדין הצבאי, הליכים שמתנהלים בדין משמעתי והליכים מנהליים.

הליכים פליליים המתנהלים בפני בית הדין הצבאי הם הליכים פליליים לכל דבר ועניין. בין מערכת המשפט הצבאית למערכת המשפט הפלילית יש כמובן קווי דמיון אך גם הבדלים רבים. הבדלים אלה מקבלים ביטוי בשלבים שונים של ההליך הפלילי, החל משלב החקירה ועד שלב גזירת הדין והטלת העונש על מי שנמצא אשם בביצוע עבירה. לרוב, מערכת המשפט הצבאית מחמירה מזו האזרח.

הליכים משמעתיים בצבא הם הליכים במסגרתם חייל או משרת קבע עומד לדין בפני מפקד, המוסמך לשפוט בדין משמעתי. ההליכים המשמעתיים ייחודים בכך שאין זכות ייצוג ע”י עורך דין ודיני הראיות לא חלים. עם זאת, ניתן כמובן להסתייע בשירותיו של עורך דין צבאי לשם הכנה לדין המשמעתי, הליכי ערעור והמתקה, ובמקרים מסוימים אף הגשת חוות דעת בטרם השיפוט בדין משמעתי.

הליכים מנהליים בצבא כוללים ייצוג מול וועדות צבאיות כמו וועדה להתרת התחייבות, וועדת שכר, הליכי השעיה והדחה, וועדת סמים. הליכים מנהליים נוספים נוגעים לשלבי הגיוס לצה”ל, ערעור על החלטות שהתקבלו בעניין מועמדים לשירות ביטחון ובקשות הנוגעות לתנאי ואופי השירות וכן לפטור משירות בעילות שונות.

עורך דין צבאי, מתמחה בדיני צבא, הוא מי שמכיר את ההבדלים בין מערכות המשפט ויודע להעניק ללקוח, חייל, מועמד לשירות ביטחון או משרת קבע, ייצוג משפטי שמותאם למערכת המשפט הייחודית שפועלת בצבא. עורך דין צבאי הוא מי שבקיא בדינים ובחוקים הייחודיים למערכת המשפט הצבאית, מחזיק בניסיון בייעוץ במסגרת חקירת מצ”ח, טיעון בפני הוועדות הצבאיות השונות וייצוג בפני בית הדין הצבאי.

משרדנו מחזיק בידע רחב ומעמיק בכל הקשור למערכת המשפט הצבאית ואנו מתמחים בייצוג חיילים, מועמדים לשירות ואנשי קבע בהליכים פליליים, משמעתיים, וועדות צבאיות וכן במסגרת הליכי הסדרת מעמד, בקשות לפטור מהשירות והתאמת פרופיל.

במסגרת ההליך הפלילי, המדינה מעמידה לדין אזרח שביצע עבירה. זאת, במידה ולעמדתה, ניתן להוכיח מעל לכל ספק סביר שאותו אזרח עבר עבירה בגינה יש להרשיעו בפלילים ולהענישו. למשפט הפלילי מטרות שונות ביניהן להרחיק את העבריין מהחברה ולהעניש אותו על מעשיו. כמו כן, מטרת ההליך הפלילי להרתיע את העבריין, שלא ישוב ויבצע עבירות, וכן להרתיע את יתר הציבור. החוק הפלילי קובע מעשים אסורים אותם החברה מבקשת להוקיע אותם.

תחילתו של ההליך הפלילי בחקירת משטרה וסופו בפסק דין חלוט, במסגרתו יזוכה הנאשם או יורשע במיוחס לו. נאשם שיורשע בעבירות שיוחסו לו צפוי לעונשים המשתנים בהתאם לנסיבותיו וכן לנסיבות העבירה.

חקירת המשטרה והגרסה שחשוד ימסור במהלכה ישפיעו במידה רבה על השאלה האם יוגש כתב אישום ומה יהיו תוצאות ההליך. לכן, יש חשיבות לקבלת ייצוג וייעוץ מעורך דין פלילי כבר בתחילת הדרך.

לא אחת נאשמים בפליליים הם אנשים נורמטיביים אשר באחת חייהם מתהפכים והם נדרשים להשקיע את כל כוחם, מרצם וממונם בהוכחת חפותם. ההליך הפלילי משפיע לא רק על הנאשם אלא גם על בני משפחתו וסביבתו הקרובה אשר נשאבים גם הם להליך הפלילי, לעיתים בעל כורחם.

מרגע תחילתו של ההליך הפלילי ועד לסיומו דרך ארוכה. משרדנו מתמחה במתן ייצוג משפטי בכל אחד מהשלבים של ההליך הפלילי – שלב החקירה, שלבי המעצר, הליכי שימוע ומשא ומתן וכמובן ניהול משפט הוכחות וכל הליך נלווה להליך הפלילי. זאת, בד בבד עם מתן מעטפת אישית לנאשם ולקרוביו.