פרופיל 21

איך נקבע פרופיל צבאי?

הפרופיל הצבאי שנקבע לחייל או מועמד לשירות ביטחון (מלש”ב), יחד עם יתר הנתונים שנקבעים לו, עתיד ללוות אותו לאורך כל שנות שירותו, גם במהלך שירות המילואים. בדרך כלל נתוניו של חייל, כולל הפרופיל הצבאי, יקבעו כבר בצו הראשון. במידה ומדובר במי שיש לו בעיות רפואיות או נפשיות, הוא צפוי להישלח לביצוע בדיקות משלימות בטרם ייקבע הפרופיל הצבאי שלו.

מאמר זה יעסוק בפרופיל 21 שהוא פרופיל צבאי שפוטר משירות צבאי, על רקע רפואי או נפשי. יש מי שנקבע להם פרופיל צבאי 21 והם מבקשים לערער על הקביעה בכדי להעלות את הפרופיל הצבאי וישנם מי שמבקשים להוריד את הפרופיל הצבאי בכדי לקבל פטור משירות.

פרופיל 21

מהם סוגי הפרופיל הצבאי הקיימים?

הפרופיל הצבאי הגבוה ביותר הוא פרופיל 97 והפרופיל הצבאי הנמוך ביותר המאפשר שירות צבאי הוא 45. פרופיל צבאי 25 ניתן למתנדבים לשירות צבאי, פרופיל צבאי 24 ניתן למי שנקבע לגביהם שאינם כשירים לשירות באופן זמני ופרופיל 21 הוא פרופיל שקובע אי כשירות לשירות צבאי.

מהו פרופיל 21?

פרופיל 21 הוא פרופיל שניתן לחייל או מלש”ב כשגורם רפואי קבע שהוא לא כשיר לשירות צבאי. פרופיל 21 נקבע בהתאם לשלל אבחנות נפשיות או רפואיות חמורות, שבגינן החייל לא יכול לשרת כלל, גם לא בתפקיד מותאם עם הקלות שיותאמו למצבו. לעיתים, מי שנמצא בלתי כשיר לשירות יכול להתנדב לשירות צבאי, אז ייקבע לו פרופיל צבאי 25.

מהו פרופיל 21 רפואי ומהו פרופיל 21 נפשי?

יכול ויקבע לחייל פרופיל 21 נפשי בגין בעיות שקשורות לבריאות הנפש ויכול שיקבע לחייל פרופיל 21 רפואי בגין בעיות רפואיות שונות ומגוונות. בכל מקרה, בתדפיס האישי של החייל יופיע כי לחייל ניתן פרופיל 21 מסיבות רפואיות, תהיה הסיבה אשר תהיה בגינה ניתן הפרופיל בפועל.

מה ההשלכות של פרופיל 21?

שחרור משירות צבאי בפרופיל 21 כבר לא מלווה בסטיגמות וכתם כמו שהיה נהוג בעבר. כיום החוק במדינת ישראל קובע שאסור לדרוש ממועמד לעבודה או מעובד מידע בדבר הפרופיל הצבאי שלו, ואסור לפגוע בעובד או במועמד לעבודה מפני שסירב למסור את הפרופיל הצבאי שלו. בנוסף, חוק שירות ביטחון קובע כי אסור לכל אדם, לאו דווקא בהקשר של העסקה, לבקש או לעשות שימוש בנתון אישי צבאי, אלא אם נקבע בחוק כי מותר לאותו אדם להיות חשוף לנתונים האלה. בנוסף, חשוב להבין כי פרופיל צבאי 21 הוא פרופיל רפואי ונפשי גם יחד, לכן מבלי לדעת את סעיפי הליקוי, לא ניתן לדעת מהי העילה בגינה קיבל אדם פרופיל 21.

בטופס השחרור של חייל שישוחרר משירות צבאי בפרופיל 21 יצוין כי הוא שוחרר מסיבות רפואיות והוא יהיה זכאי להטבות שחרור ולמענקים, באופן יחסי למשך הזמן בו שירת.

בצד זאת, ישנם מקרים בהם יועבר דיווח על שחרורכם בפרופיל צבאי 21 ומצבכם הרפואי לגורמים שונים וניתן להטיל עליכם הגבלות. במידה וכך הדבר, מומלץ לפנות לעורך דין צבאי לצורך קבלת ליווי וייצוג ומתאים, במידת הצורך גם לערער על אותן החלטות.

דיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב”ד) ישנן בעיות נפשיות שונות, כמו למשל התמכרות לסמים, אשר מדווחות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בהתאם, ניתן להטיל הגבלות על רישיון הנהיגה שלכם ולבקש כי תעברו מבחנים ובדיקות שונות. גם מי ששוחרר מהצבא מסיבות רפואיות שונות, כמו אפילפסיה למשל, ייתכן ויועבר דיווח בעניינו למרב”ד.

דיווח לאגף לרישוי כלי יריה – בדומה למרב”ד, גם לאגף לרישוי כלי יריה מועברים דיווחים על מי שפוטרו משירות בפרופיל צבאי 21 ומשכך ניתן שלא לאשר נשיאת נשק. אין מדובר בסוף פסוק וניתן לפעול מול האגף ואף להגיש ערעור על ההחלטה במידת הצורך.

כיצד ניתן לשנות את פרופיל 21 שנקבע?

שינוי פרופיל ייעשה בוועדה רפואית. וועדה רפואית תתכנס לאחר שתתקבל המלצה של רופא, קב”ן או פסיכיאטר באשר לפרופיל. הוועדה הרפואית תקבל את ההמלצה הרפואית והנימוקים של הגורם המפנה ובהתאם תחליט האם לשנות את הפרופיל הצבאי של החייל או המלש”ב. שינוי פרופיל צבאי יכול להיעשות מסיבות נפשיות או מסיבות רפואיות.

כיצד ניתן להוריד פרופיל לפרופיל 21?

במצב בו חייל סבור שיש להוריד את הפרופיל שנקבע לו לפרופיל 21 הוא יכול להסתייע בגורם רפואי פרטי שיחווה דעתו על מצבו הרפואי או הנפשי שלו. חוות דעת פרטית תהווה אינדיקציה עבור גורמי הצבא שיש לבחון בשנית את הפרופיל הצבאי שהותאם לחייל. על החייל לפנות בפניה מתאימה לגורם הרלוונטי בצבא, בצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות שמצדיקים שינוי הפרופיל לפרופיל 21.

בעניינם של מלש”בים, המעוניינים להוריד פרופיל ל21, יש לפנות ללשכת הגיוס בפניה מסודרת. לאחר בחינת המסמכים תזומנו לבדיקת רופא צבאי, קב”ן או פסיכיאטר בהתאם למצבכם. במידה והרופא הצבאי ימצא כי יש מקום להורות על הורדת הפרופיל, הוא ימליץ על הפרופיל החדש והמלצתו תועבר להחלטת הוועדה הרפואית.

בעניינם של חיילים בשירות סדיר וקבע המעונינים להורד את הפרופיל ל21, יש לפנות למרפאת היחידה. במידת הצורך תופנו לבדיקה של רופא מומחה בתחום הרלוונטי. ככל שהרופא ימליץ על הורדת פרופיל, המלצתו תועבר לוועדה הרפואית.

בעניינם של משרתי מילואים, יש לפנות דרך קצינת הקישור ביחידה. עליכם למלא טופס בקשה לוועדה רפואית ועדכון פרופיל בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

כיצד ניתן להעלות פרופיל 21?

צידו השני של המטבע הוא חיילים או מלש”בים שנקבע להם פרופיל 21, שפוטר אותם משירות צבאי אך הם מעוניינים לשרת, בפניהם עומדות שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא להתנדב לשירות צבאי והאפשרות האחרת היא להעלות את הפרופיל שנקבע.

בכדי להעלות את הפרופיל שנקבע יש לפנות לצבא בבקשה מתאימה, בצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות שמצדיקים העלאת הפרופיל. במצב דברים זה מומלץ ביותר להסתייע בחוות דעת חיצוניות לצבא של גורם מומחה.

האם ניתן לערער על פרופיל 21 או על ההחלטה שלא לקבוע פרופיל 21?

ניתן לערער על הפרופיל שנקבע אם החייל או המלש”ב סבור כי הפרופיל לא תואם את מצבו הרפואי או חל שינוי במצבו הרפואי. במידה וחייל או מלש”ב מבקש לערער על הפרופיל שנקבע לו, יש לעשות כן תוך חודש ימים מיום קביעת הפרופיל או עם השינוי במצבו הבריאותי. לערעור יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים, חוות דעת תומכות וכל מידע נוסף שיש בו לסייע לבקשתכם. בנוסף, בבקשת הערעור יש לפרט את הסיבות בגינן יש לשנות את הפרופיל שנקבע.

משרד עורכי דין אטקין חברון מספק ייצוג משפטי בהליך הורדת פרופיל לפרופיל 21 והעלאת פרופיל 21 שנקבע.

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד אטקין חברון, מתמחות בייצוג חיילים בשירות סדיר, קבע, מילואים ומועמדים לשירות ביטחון בהליכי שינוי פרופיל. אנו נלווה, נייצג ונסייע לכם להגיש ערר על כל קביעה רפואית, במידת הצורך.

תהליך של שינוי פרופיל צבאי לרבות פרופיל 21 הוא תהליך מורכב ולעיתים קרובות צה”ל מערים קשיים בדרך. במהלך השנים ייצגנו בהצלחה חיילים ומועמדים לשירות ביטחון בהליכי שינוי פרופיל, אנו מכירות את המערכת הצבאית מבפנים ומלוות את לקוחותינו עד להשגת המטרה.

יצירת קשר

מאמרי עורך דין צבאי