הצלחות המשרד

זיכויים

דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
מרכז (מחוזי) 254/20 התובע הצבאי נ' סמל ס' – זיכוי מפקד לוחם בתיק סמים

זיכוי מפקד לוחם מעבירה שעניינה שימוש בסמים בתוככי בסיס צבאי עם פקודיו.

ז"י (מחוזי) 27/19 התובע הצבאי נ' סמ"ר י' – זיכוי איש קבע בתיק סמים

זיכוי נגד מעבירה שעניינה שימוש בסמים, לאחר שדגימת שתן שמסר במסגרת חקירתו נמצאה חיובית לסמים. 

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
דרום (מחוזי) 18/18 התובע הצבאי נ' רב"ט ט' – זיכוי לוחם בתיק סמים

זיכוי לוחם מעבירה שעניינה שימוש בסמים. זאת לאחר שנמצאו סמים בתיקו האישי בבסיס ודגימת שתן שמסר נמצאה חיובית להימצאות סמים.

ענישה מקלה

דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
צפון (מחוזי) 342/23

עונש של 90 ימי מאסר בגין היעדרות משירות סדיר למשך 1,621 ימים (כארבע וחצי שנים)

הארכת תנאי ושחרור

עונש של הארכת תנאי, לצד שחרור מיידי ממעצר אחרי כחודש ימים לחייל שהיה עריק משירות סדיר למשך 761 ימים.

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
מטכ"ל (מחוזי) 88/23

סיום תיק של עריק משירות סדיר ללא רישום פלילי וללא עונש מאסר כלל, למרות שלא הצליח להתמיד בשירות תקין כפי שהתחייב

דרום (מחוזי) 305/23

עונש של 36 ימי מאסר (מסתפק בימי מעצרו) לחייל שהיה עריק משירות סדיר למשך 224 ימים

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
ח"א (מחוזי) 184/22

17 ימי מאסר בלבד על עריקות של 454 ימים (כשנה וחצי)

מרכז (מחוזי) 111/22

60 ימי מאסר לחיילת לוחמת שעשתה שימוש בסמים בבסיס יחידתה יחד עם חברותיה

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
דרום (מחוזי) 188/19

מחיקת עבירת פשע מכתב האישום וסיום התיק ללא רישום פלילי וללא עונש מאסר

ח"א (מחוזי) 81/20

18 ימי מאסר בלבד בתיק שימוש בסמים בנסיבות צבאיות וסירוב למסור שתן

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
דרום (מחוזי) 25/17

56 ימי מאסר בגין עריקות משירות סדיר למשך 1569 ימים

דרום (מחוזי) 200/19

מחיקת עבירות סחר בנשק מכתב האישום וסיום התיק ללא רישום פלילי

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
עריקות משירות סדיר

90 ימי מאסר בלבד על עריקות משירות סדיר למשך 1,504 ימים

שחרורים ממעצר

דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
ז"י (מעצרים) 11/18

שחרור ממעצר בתיק סמים לאחר חיפוש שבוצע ע”י משטרת ישראל, בעקבות קבלת טענות הגנה

דרום (מחוזי) 485/17

שחרור ממעצר של עתודאי שהיה עריק למשך כשנה

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
שחרור ממעצר

שחרור חייל שנעצר בחשד לעבירות סמים לאחר הודאה והפללה.

דרום (מחוזי) 204/19

שחרור ממעצר בתיק סמים נוכח קשיים ראייתיים, בעקבות קבלת טענות הגנה. נוכח הטענות שהועלו, כתב האישום בוטל

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
דרום (מעצרים) 94/19

שחרור חיילת ממעצר לאחר הודאה בשימושים בסמים במהלך שירתה.

הליכים מנהליים

דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
בג"ץ 6745/19

בית המשפט העליון – ביטול החלטת הרמטכ”ל להדיח מפקד משירות צבאי.

פטור ל"בן מהגרים"

לשכת הגיוס ביטלה מעמד של “בן מהגרים” ורצתה לגייסו אך נוכח פנייתנו הותאם לו פטור.

fields-of-military-law
דיני צבא - אטקין חברון משרד עורכי דין
ו"ע - תקופת צינון

קיצור תקופת צינון למשרת קבע שהשלים שירות צבאי ופרש בדרגת סא”ל

יצירת קשר