הצלחות ופסקי דין

זיכויים

זיכוי בתיק שימוש בסמים בנסיבות צבאיות
זיכוי משרת קבע בתיק שימוש בסמים
זיכוי בתיק שימוש בסמים

ענישה מקלה

מחיקת עבירת פשע ללא רישום פלילי וסיום תיק ללא מאסר
18 ימי מאסר בתיק סמים
56 ימי מאסר על עריקות של 1569 ימים
מחיקת עבירות סחר בנשק וסיום התיק ללא רישום פלילי
17 ימי מאסר על כשנה וחצי של עריקות
60 ימי מאסר בגין שימוש בסמים בנסיבות צבאיות
90 ימי מאסר על עריקות של 1504 ימים

שחרורים ממעצר

שחרור ממעצר בתיק סמים לאור קבלת טענות הגנה
שחרור ממעצר של עריק עתודאי
שחרור עצור לאחר הודאה והפללה בעבירות סמים
שחרור ממעצר בתיק סמים שהביא לביטול כתב האישום
שחרור עצורה לאחר הודאה בשימושים בסמים

הליכים מנהליים

בית המשפט העליון – ביטול החלטת הרמטכ”ל להדיח מפקד
קיצור תקופת צינון לפורש בדרגת סא"ל
יצירת קשר