פטור מהצבא

תחומי התמחות / משפט צבאי / פטור מהצבא

במדינת ישראל קיים חוק שירות חובה לפיו כל אזרח ותושב קבע חייב בגיוס לצה”ל, ואולם, ישנם מי שמוחרגים מחובת הגיוס ומקבלים פטור משירות צבאי. קבלת פטור ושחרור מצה”ל בעילות שונות לא מהווה השתמטות. ישנם חיילים ומועמדים לשירות ביטחון שלא מתאימים למסגרת הצבאית, מסיבות שונות. אותם חיילים ומלש”בים יכול שיהיו זכאים לפטור משירות צבאי. רבים חושבים איך להשתחרר מהצבא, התשובה היא שיש סיבות רבות בגינן ניתן לקבל פטור משירות צבאי. פטור מהצבא ניתן לקבל גם לפני גיוס, כמלש”ב, וגם לאחר הגיוס כחייל סדיר.

פטור מהצבא

מהו פטור נפשי מהצבא?

לכל חייל נקבע פרופיל צבאי, הפרופיל הגבוה ביותר הוא 97 והנמוך ביותר הוא 21. פרופיל 21 הוא פרופיל פוטר שירות על רקע נפשי או רפואי. פטור מהצבא בגלל אי כשירות נפשית יכול להינתן בגין מספר הפרעות ובעיות נפשיות. ניתן לקבל פטור על דיכאון, חרדה, הפרעת אישיות, התמכרויות, סכיזופרניה ועוד. לעיתים הפטור יינתן לאור אירועים שליוו את החייל לפני הגיוס, ולעיתים בגין אירוע טראומתי שהתרחש במהלך השירות הצבאי.

בכדי לקבל פטור מהצבא על רקע נפשי יש לקבל אבחנה של קצין בריאות נפש (קב”ן) ופסיכיאטר צבאי שקובע כי יש להתאים לחייל או למלש”ב פרופיל 21 בגין ההפרעה הנפשית. לאחר קבלת חוות הדעת הרפואית, יש לעבור בוועדה רפואית שתיתן אישור קבוע ותתאים את הפרופיל. תעודת הפטור תציין פטור מסיבות רפואיות ולא מסיבות נפשיות, לכן ברוב המקרים פטור נפשי לא יפגע בהמשך חייו האזרחיים של החייל.

מהו פטור רפואי מהצבא?

בדומה לפטור נפשי, ישנן בעיות רפואיות שונות שמצדיקות התאמת פרופיל רפואי פוסל שירות. חייל או מלש”ב שימצא לא כשיר לשירות מסיבות רפואיות, יקבל פרופיל 21. מי שנקבע לו פרופיל 21 יכול להגיש בקשה להתנדב לשירות. אי כשירות רפואית יכולה להיות גם זמנית, אז יותאם פרופיל 24. אי כשירות זמנית יכולה להינתן למשל בעקבות ניתוח או פציעה. במצב כזה, המלש”ב או החייל יהיה במעקב רפואי אשר בסופו ייתכן שיקבעו לו פרופיל 21 והוא יקבל פטור משירות או שיקבעו לו פרופיל גבוה יותר והוא יהיה חייב בשירות צבאי.

מהו פטור מהצבא עקב קשיי הסתגלות (קה”ס)?

חייל או מלש”ב שיש לו קשיי הסתגלות משמעותיים, יכול לקבל פטור בעילה זו. חיילים רבים מקבלים דירוג קה”ס, המשמש את הצבא בהתאמת תנאי שירות עבורם. שכן, הצבא מכיר בכך שמי שהתקשה להתמיד, להסתגל ולגלות יציבות במסגרות שונות בחייו, זקוק לתשומת לב מיוחדת ולתנאי שירות מותאמים. דירוג קה”ס מינימלי הוא 20 ודירוג מקסימלי, המזכה בפטור מהצבא, הוא 60. דירוג קה”ס יכול לפסול חייל ממקצועות לוחמה, לפסול מקורסים מסוימים ולחייב טירונות מיוחדת או לינה בבית מספר לילות בשבוע. קה”ס 60 קובע פטור משירות צבאי על רקע אי התאמה.

כיצד מקבלים פטור מהצבא בעקבות וועדת התאמה לשירות?

וועדת התאמה לשירות היא וועדה צבאית שמתכנסת בשביל לבחון את התאמתו של חייל לשירות צבאי. הוועדה דנה בנסיבותיו האישיות של החייל, תפקידו ותנאי השירות שלו. הוועדה היא וועדה ממליצה, ההמלצה עוברת לאישור של ראש מפקד מיטב לקבלת החלטה סופית. בסמכות הוועדה להמליץ על פטור משירות, המשך שירות רגיל או שינוי שיבוץ. פטור משירות בוועדת התאמה יהיה בעילה של אי התאמה או התנהגות רעה וחמורה.

מתי מקבלים פטור מהצבא בעילה של וועדת סמים?

וועדת סמים היא וועדה צבאית ייחודית, בפניה באים חיילים שהורשעו בבית דין צבאי בעבירות סמים. כלומר, חייל שהוגש כנגדו כתב אישום פלילי בגין עבירה מעולם הסמים – שימוש בסמים, החזקת סמים, תיווך וכדומה, ועניינו המשפטי הסתיים בהרשעה בעבירה, יובא בפני הוועדה במועד נדחה למתן גזר הדין בעניינו. חייל יכול לעלות לוועדה בטרם סיים לרצות את עונשו או לאחר שהשתחרר ממאסר ושב לשירות. בסמכות הוועדה להמליץ על פטור משירות, בעילת פטור סמים, המשך שירות רגיל או שינוי שיבוץ.

מתי אישה יכולה לקבל פטור מהצבא?

חוק שירות ביטחון קובע פטור משירות צבאי לאישה הרה, אישה נשואה ואם לילד. הפטור יינתן גם למועמדת לשירות ביטחון (מלש”בית) וגם למי שנישאה או הרתה במהלך שירותה הצבאי.

החוק קובע גם פטור מטעמי הכרה דתית למלש”בית אשר טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת. המלש”בית תקבל פטור משירות לאחר שתגיש תצהיר, ערוך בהתאם להוראות החוק ובמועד שנקבע. לאחר הגשת התצהיר יש אפשרות שיזמנו את המלש”בית לראיון מצהירת דת בו תישאל על אורח החיים שלה ושל בני משפחתה, שאלות בענייני דת וכן מדוע היא לא מעוניינת להתגייס לצה”ל.

מתי יתקבל פטור מהצבא מטעמי הכרה דתית ? “תורתם אמונתם”

תלמידי ישיבה הלומדים בלימודים תורניים יכולים לבקש דחיית שירות. את דחיית השירות יש לחדש מידי שנה עד קבלת פטור סופי משירות. את טופס ההצהרה לדחיית שירות יש להגיש למדור בני ישיבות בהתאם למועדים הקבועים בחוק. תלמיד ישיבה שמעוניין להתגייס, יכול לוותר על הפטור. לבני ישיבות קיים מדור ייעודי – מדור בני ישיבות בלשכת גיוס תל השומר.

פטור מהצבא מטעמי מצפון

מועמדים לשירות ביטחון עשויים לבקש פטור מהצבא מטעמי מצפון. בכדי לקבל פטור זה יש להוכיח שטעמים אידיאולוגיים והתנגדות לשימוש בנשק מונעים מאדם לשרת. ניתן לפנות בבקשה מנומקת לפטור משירות, בצירוף תצהיר. בקשת המלש”ב תיבחן אצל הגורמים המוסמכים והוא יזומן לראיון. מעטים הם המלש”בים שמקבלים פטור מטעם זה.

מתי יינתן פטור מהצבא משירות מילואים?

חיילים רבים שמשלימים את שירות החובה מוצבים בשירות מילואים. המשמעות היא שבמשך שנים רבות לאחר שחרורו משירות, יידרש החייל להתייצב בזמן ובמקום שייקבעו לו לצורך שירות מילואים. לעיתים שירות המילואים נמשך יום בודד ולעיתים ימים רבים ואף שבועות וחודשים באירועי מלחמה. חייל שלא מתייצב לשירות מילואים, מוגדר כעריק ומסתכן במעצר ועונש מאסר. הטעמים השונים שפורטו לעיל, יכולים להצדיק, בשינויים המתחייבים, גם פטור משירות מילואים. בנוסף, ניתן לקבל פטור ממילואים מחמת גיל, קיצוצים ביחידה, נסיבות אישיות ועוד.

מהו פטור מהצבא עקב הגירה לחו”ל?

פטור עקב הגירה לחו”ל מיועד למועמדים לשירות ביטחון (מלש”בים) שעזבו את המדינה והיגרו מחוץ לישראל לפני גיל 16. בכדי לקבל פטור בעילה זו יש לעמוד בתנאים שונים.

האם ניתן להגיש ערר על פטור מהצבא?

על החלטה לפטור או לא לפטור חייל משירות צבאי ניתן להגיש ערר. הליך הגשת הערר והגורם אליו יש לפנות משתנה בהתאם לסוג הפטור. ערר על החלטה יש להגיש בהתאם למועדים שהוגדרו, הערר צריך להיות מנומק ובצירוף אסמכתאות רלוונטיות.

מה ההשלכות של פטור מהצבא?

אחת השאלות הנפוצות בקרב חיילים, בייחוד כאלה ששירתו תקופת שירות משמעותית, היא מה ההשלכות של פטור משירות צבאי. חייל משוחרר מקבל תעודת שחרור מהצבא, מענק שחרור, פיקדון וזכאי להטבות שונות. התאמת פטור מהצבא יכול להוביל לשלילת הזכויות וההטבות להם זכאי חייל משוחרר, כולם או חלקם. סוג הפטור שמותאם ותקופת הזמן בה שירת החייל טרם התאמת הפטור הם הפרמטרים שישפיעו במידה הרבה ביותר על ההחלטה בדבר שלילת הזכויות שהוזכרו.

משרד עורכי דין אטקין חברון מספק ייצוג משפטי בהליך קבלת פטור משירות צבאי

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד אטקין חברון, מתמחות בייצוג חיילים ומועמדים לשירות מול לשכת הגיוס וגורמים צבאיים המוסמכים לקבוע פטור משירות צבאי.

תהליך של שחרור מהצבא וקבלת פטור מהצבא הוא תהליך מורכב ולעיתים קרובות צה”ל מערים קשיים על אלה שמבקשים שיותאם להם פטור מהצבא ומחובת השירות. במהלך השנים ייצגנו בהצלחה מאות חיילים ומועמדים לשירות ביטחון בהליכי קבלת פטור. אנחנו מכירות את המערכת הצבאית מבפנים ומלוות את לקוחותינו עד להשגת המטרה.

יצירת קשר