עורך דין צבאי סמים

תחומי התמחות / משפט צבאי / עורך דין צבאי סמים

עבירות סמים הוכרו על ידי בתי הדין הצבאיים כעבירות שבכוחן לפגוע בכוננות ובמשמעת הצבא. בשנות התשעים נושא השימוש בסמים הובא לפתחו של בית המשפט העליון בעניינו של טור’ ברטלה. שם נקבע: “נגע הסמים מחייב את הרשויות הממונות על אכיפת החוק להילחם באופן נחרץ נגד השימוש בסמים. במיוחד כך במסגרת הצבא. לעניין זה יש הבדל בין ביצוע עבירה על-ידי חייל לבין ביצוע אותה עבירה על-ידי מי שאינו חייל. יש מקום להחמיר יותר עם חייל.תפיסה זו לגבי עבירות סמים התגבשה לפני שנים רבות ובחלוף הזמן לא השתנתה באופן משמעותי. גם היום חייל שיקבע לגביו שעשה שימוש בסמים יועמד לדין פלילי, אלא אם קיימות בעניינו נסיבות חריגות, ישנה סבירות גבוהה כי יוחזק במעצר ממשי בכלא צבאי וירצה עונש מאסר נוכח מעשה העבירה.

עורך דין צבאי סמים

מעצר של חיילים בעקבות שימוש בקנאביס וייצוג של עורך דין צבאי סמים בהליך המעצר

במצבים בהם קיימות ראיות לשימוש בסמים בצבא, ככלל, תבקש התביעה הצבאית להורות על מעצר סגור של החייל. בתי הדין הצבאיים קבעו כי בעבירות סמים יש עילות מעצר צבאיות ייחודיות. בעניין זה ציינו לא אחת כי:

“הלכה פסוקה היא כי מקום שבו קיים יסוד סביר לחשש כי חייל ימשיך להשתמש בסמים מסוכנים אם יהא חופשי, יגרום הדבר לסיכון שלום הציבור וביטחונו. מקום שבו קיים חומר ראיות לכאורי המלמד כי הנאשם הוא חייל שהשימוש בסם מסוכן עבורו אינו עניין חד פעמי אלא פעילות נמשכת, מתבססת בעניינו של אותו חייל חזקת המסוכנות. חזקה שכזו ניתנת לסתירה אם מראים כי עניין לו לאותו חייל באירוע חד פעמי או באירועים חולפים”

עילת המסוכנות הצבאית, מתקיימת כאשר חייל השתמש בסמים בצבא, שימוש שהוא לא בגדר עניין חד פעמי. שכן, אז קיים חשש שבמידה ולא יוחזק החייל במעצר הוא ישוב ויעשה שימוש נוסף בסם. בכך, גובר החשש שהדבר יפגע בתפקודו האישי של החייל או בתפקוד יחידתו. לצד עילת המסוכנות, מתבקש המעצר בעבירות סמים גם נוכח העילה של הפגיעה במשמעת הצבא, שהיא הרתעתית במהותה. עורך דין צבאי סמים יכיר את עילות המעצר הייחודיות לצבא, מתי הן קמות כאשר מדובר בעבירות של שימוש בסמים וכיצד ניתן לאיין אותן.

מתי ייעצר חייל שהשתמש בסמים בצבא בנסיבות אזרחיות?

לרוב, תבקש התביעה הצבאית את מעצרו הסגור של חייל שביצע שימוש בסם מסוג קנאביס. זאת, גם כאשר מדובר בשימושים שנעשו בנסיבות אזרחיות, בעת החייל מצוי בביתו. החריג לכלל יתקיים כאשר מדובר בחשד למספר מועט של שימושים בסמים.

הפסיקה הצבאית קובעת את המקרים בהם, על אף קיומן של ראיות לעבירות סמים, ניתן יהיה לשחרר חייל לחלופת מעצר ביחידתו או להורות על שחרורו המלא. הבחינה נעשית בהתאם למספר הפעמים בהם השתמש החייל בסמים. מקום בו מדובר במספר שימושים מועט, ייתכן שניתן יהיה לשחרר את החייל למעצר בבסיסו או אף לשחררו לחלוטין ממעצר. בית הדין מתחשב גם בנסיבות נוספות שיובאו בפניו. למשל, תפקידו של החייל, נסיבות השימוש, ראיות נוספות למעורבות בעולם הסמים ועוד. כל אלה יכולים גם הם להשפיע על שאלת המשך מעצרו של החייל שעשה שימוש בסמים.

מתי ייעצר חייל שהשתמש בסמים בצבא בנסיבות צבאיות?

כאשר מדובר בשימוש של חייל בסמים בנסיבות צבאיות שלא כמו שימושים הנעשים בנסיבות אזרחיות, מעטים המקרים בהם ייעתר בית הדין לשחרור של החייל ממעצר לחלופת מעצר, גם מקום בו מדובר בחשד למספר מועט של שימושים בסמים.

אם מדובר בשימוש חד פעמי בסמים בנסיבות אזרחיות, ניתן יהיה לשקול שחרורו של החייל לחלופת מעצר או שחרור מלא. שכן, לפי ההלכה שנקבעה, שימוש חד פעמי של חייל בסמים ביחידה יצדיק, בהיעדר נסיבות מחמירות, שחרור החייל לחלופת מעצר. אופי תפקידו של החייל ורמת הכוננות הנגזרת מתפקידו ייטו את הכף, באם מדובר בנסיבות מחמירות.

מהי העבירה הצבאית של סירוב להיבדק בבדיקת שתן? מה החשיבות בהיוועצות בעורך דין צבאי סמים בחקירה?

פעולת חקירה קבועה שמבוצעת על ידי הגוף החוקר במסגרת חקירה בחשד לשימוש בסמים בצבא, היא פעולה של נטילת דגימת שתן. בתחילה, יתבקש החייל למסור בדיקת שתן מרצונו החופשי. במצב בו החייל יסרב לעשות כן, גורמי מצ”ח יוציאו בעניינו צו המחייב אותו למסור את הדגימה. הצו שמחייב חייל למסור בדיקת שתן הוא צו שנחתם על ידי קצין שיפוט בכיר (בדרך כלל מדובר בקצין בדרגת רס”ן). הצו מכונה  “צו קש”ב”. צו זה מחייב את החייל במסירת שתן, מעמדו כמעמד פקודה. אם יסרב החייל למסור דגימת שתן, גם לאחר שהוצא צו בעניינו, הרי שהוא עובר עבירה ויהיה צפוי לעונש.

לרוב, במסגרת חקירה בגין שימוש בסמים בצבא יימסר לחייל ע”י גורמי החקירה כי סירוב לעשות בדיקת שתן מהווה עבירה שהעונש בצידה הוא שנתיים מאסר. ואולם, לא כך הדבר. אמירה זו של גוף החקירה מטעה ומפחידה נחקרים רבים. שכן, על פי מדיניות התביעה הצבאית, חייל המסרב לצו קש”ב ובוחר שלא למסור בדיקת שתן, יעמוד לדין משמעתי בגין הסירוב. זאת בתנאי, שהסירוב להיבדק היא העבירה היחידה המיוחסת לו ושאין לחייל הרשעות קודמות בנושא סמים. יש חשיבות מכרעת להיוועצות בעורך דין צבאי במעמד החקירה, עורך דין מומחה בדיני צבא ידע לייעץ לחייל כיצד נכון לו להשיב לבקשת הגוף החוקר למסירת דגימת שתן ומה ההשלכות הצפויות לו במידה ויסרב לצו בנסיבות הרלוונטיות לחקירה הספציפית.

מהם העונשים המוטלים על חיילים בגין הרשעה בשימוש בסמים והחשיבות של ייצוג על ידי עורך דין צבאי סמים?

ברוב המקרים, כאשר הוגש כנגד חייל בשירות חובה או שירות קבע כתב אישום בגין עבירות סמים בצבא, יגזור עליו בית הדין הצבאי עונש שיכלול רכיב של מאסר בפועל. משכו של עונש המאסר שיוטל משתנה בהתאם לחומרת העבירות המיוחסות, ולנסיבותיו האישיות של העומד לדין. בנוסף לעונש המאסר בפועל, בגין שימוש בסמים בצבא, לרוב מוטלים גם עונשים של פגיעה בדרגה ופסילת רישיון נהיגה. חייל שהורשע בעבירות סמים בצבא, צפוי לבוא בפני וועדת סמים. וועדת סמים תקבע האם החייל ימשיך בשירותו הצבאי ובאיזה תפקיד.

לאור עמדת המערכת הצבאית ביחס למי שחשוד או נאשם בעבירות סמים ושימוש בסמים בצבא, רצוי לפנות לייצוג משפטי מוקדם ככל הניתן. פניה לעורך דין צבאי רצוי שתיעשה כבר בשלב החקירה ובטרם ההגעה למצ”ח או למשטרת ישראל. ייעוץ משפטי נכון, מראשית הדרך, יכול להביא לסגירת התיק הפלילי ללא הגשת כתב אישום. מומלץ להתייעץ בעורך דין צבאי הבקיא בהליכים המתנהלים בבית הדין הצבאי. חשוב לדעת כי ההליכים המתנהלים בגין שימוש בסמים בצבא, שונים מההליכים המתנהלים בבתי משפט אזרחיים. גם בהיבט העונש חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין אשר מומחה בדיני צבא ובייצוג בתיקי סמים בצבא, שכן בצבא לעונש שנגזר על החייל משמעות גם לעניין הרישום הפלילי שיוטל עליו בסוף ההליך המשפטי. עורך דין צבאי סמים יפעל על מנת לסיים את ההליך הפלילי ללא רישום פלילי שיחתים את החייל שנים קדימה.

משרד עורכי דין אטקין חברון – עורך דין צבאי סמים

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות בייצוג חיילים בהליכים שמתקיימים בבית הדין הצבאי. במהלך השנים ייצגו בהצלחה עו”ד אטקין ועו”ד חברון במאות תיקי סמים בצבא, תוך ראייה כוללת של ההליך הפלילי, טובתו של החייל והמשך שירותו הצבאי. נוכח השוני המהותי בטיפול בעבירות סמים בצבא ובאזרחות, וההשלכות המשמעותיות של ההליך, נדרשת מומחיות לטיפול בתיקי סמים בצבא. לכן, יש הכרח לייצוג של עורך דין צבאי בעל ניסיון מתאים, הבקיא בתחום ובפקודות הצבא. נשמח להעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי חסר פשרות. 

יצירת קשר