משפט פלילי

תחומי התמחות / משפט פלילי

במסגרת ההליך הפליליהמדינה מעמידה לדין אזרח שלעמדתהניתן להוכיח למעלה מכל ספק סביר שעבר עבירה בגינה יש להרשיעו בפלילים ולהענישו לבל ישוב על מעשיולמען יראו וירעו וכמעשה גמול.

תחילתו של ההליך הפלילי בחקירת משטרה וסופו בפסק דין חלוטבין אם פסק הדין מזכה מכל אשמה או מרשיע במיוחס בכתב האישום.

מרגע תחילתו של ההליך הפלילי ועד לסיומו דרך ארוכהומשרדנו מתמחה במתן ייצוג משפטי בכל אחד מהשלבים של ההליך הפלילי – שלב החקירהשלבי המעצר,  הליכי שימוע ומשא ומתן וכמובן ניהול משפט הוכחות וכל הליך נלווה להליך הפלילי.

תחומי משפט פלילי

ייעוץ לפני חקירה במשטרה
ייצוג בהליכי מעצר ושחרור ממעצר
ייצוג בהליכים פליליים טרם הגשת כתב אישום
עילות סגירת תיק פלילי
משפט פלילי

תחומי התמחות נוספים