ייצוג בהליכי חקירה ושימוע טרם הגשת כתב אישום

תחומי התמחות / משפט צבאי / ייצוג בהליכי חקירה ושימוע טרם הגשת כתב אישום

איך מתחיל הליך פלילי?

ראשיתו של הליך פלילי המתנהל כנגד משרת בצה”ל הוא בחקירת מצ”ח (משטרה צבאית חוקרת). מטרת החקירה לנסות ולאמת חשד באמצעות איסוף ראיות שיהוו תשתית להגשת כתב אישום. ראיות אלה יעמדו בהמשך בפני בית הדין ויהוו בסיס להרשעה.

מה יקרה בסיום חקירת מצ”ח?

בסיום החקירה יסוכם תיק החקירה ויועבר לעיון הפרקליטות הצבאית לצורך המשך הטיפול בתיק. בשלב זה, וכאשר חומר הראיות שנאסף מגיע לפרקליטות הצבאית, עליה המשימה לקבל החלטה האם יש בו בשביל ללמד על ביצוע עבירה פלילית ולהוות בסיס להרשעה בבית הדין.

לפרקליטות הצבאית הפררוגטיבה להחליט האם להגיש כתב אישום או לחלופין להורות על סגירת התיק, או על שיפוט בדין משמעתי.

הליך קבלת ההחלטה על ידי הפרקליטות יכול לארוך זמן ממושך. משך הזמן משתנה בין תיק לתיק, ואין חוק או הנחיה המגבילים את משך הזמן, פרט לתקופות ההתיישנות. ואולם, חשוב לציין, שבמידה והנאשם מצוי במעצר, שונים הם פני הדברים, ועם תום החקירה יהיו לפרקליטות לכל היותר חמישה ימים לצורך הגשת כתב האישום.

התייעצות עם עורך דין צבאי לפני חקירת מצ”ח

במסגרת הליך פלילי אף פעם לא מוקדם מידי להיעזר בעורך דין צבאי. השלב הראשון בו מומלץ ורצוי לפנות לעורך דין הוא שלב החקירה. שלב החקירה הוא אחד השלבים הקריטיים בהליך הפלילי, בכוחו להשפיע על המשך ההליך כולו.

אדם שיוועץ בעורך דין צבאי לפני שיגיע לחקירה יוכל להיעזר בו בבניית אסטרטגיה משפטית כבר מההתחלה. בשלב זה יחשוף האדם בפני עורך דינו, בשיחה חסויה, את החשדות ומקורם. ביחד, יוכלו עורך הדין והנחקר, לשרטט את קו ההגנה כבר בשלב הראשוני של ההליך הפלילי. בהמשך, יש להיוועץ בעורך דין צבאי לאורך החקירה. היוועצות במהלך החקירה אינה מלמדת על אשמתו של אדם והיא יכולה לסייע במידה רבה. בתום החקירה ניתן להמשיך ולהיעזר בעורך דין צבאי על מנת לחשוב כיצד נכון לפעול אל מול הגוף החוקר, להמשיך ולעמוד על זכויות הנחקר ובמידת הצורך אף לספק ראיות הגנה לממונים על התיק או לפנות בבקשות שונות לפרקליטות.

נחקר שמגיע לחקירה מוכן ומלווה בעורך דין, יכול להגן על עצמו טוב יותר. הדברים שימסרו בחקירה ישפיעו על ההליך הפלילי כולו. לכן, קבלת ייעוץ וליווי טרם החקירה ובמהלכה, יביאו לעיתים לסגירת התיק.

פניה לפרקליטות הצבאית לצורך עריכת הסדר מותנה עם חייל

בתום החקירה, ובהתאם לנסיבות המקרה, לעיתים יש מקום לפנות לפרקליטות הצבאית לצורך עריכת הסדר מותנה עם החייל החשוד.

הסדר מותנה הוא הסדר שנחתם בין התביעה הצבאית לבין חייל בטרם הוגש נגדו כתב אישום. במסגרת ההסדר מתבקש החייל לעמוד במספר תנאים למשך תקופה של שנה. מטרת התנאים, לוודא שהחייל לא ישוב ויכשל בביצוע עבירות וישוב לשירות תקין. חייל שיעמוד בתנאי ההסדר במשך תקופת הזמן שנקבעה, יביא לביטול ההליך הפלילי כנגדו ולמחיקתו.

לקריאה מורחבת על הסדרים מותנים לחצו כאן.

איך לסגור תיק מצ”ח או איך למחוק אינדיקציית מצ”ח?

פעמים רבות חולף זמן רב מרגע סיום החקירה ועד שחייל מקבל מידע לגבי תיק החקירה שלו. במהלך תקופה זו, מופיעה לחייל אינדיקציית מצ”ח בתיק האישי. אינדיקציית מצ”ח מונעת מחייל לצאת להכשרות וקורסים, לקבל קידום בדרגה ועוד.

במקרים הללו, לאחר בחינת התיק, יש מקום לשלוח בקשה יזומה לסגירת התיק ולסגירת האינדיקציה. בקשה זו רצוי שתעשה באמצעות עורך דין צבאי שמומחה בדיני צבא ובטחון.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי כאשר מתגבשת אצל הפרקליטות כוונה להגיש כתב אישום בעבירה מסוג פשע, שהיא עבירה שדינה מעל 3 שנות מאסר, על רשויות התביעה להודיע לחשוד על זכותו לשימוע. השימוע מתקיים לפני הגשת כתב אישום. תכלית השימוע לאפשר לחשוד ולעורך דינו הזדמנות להציג את טענותיהם, במטרה לשכנע את הרשות התובעת שישנה הצדקה ממשית, תחת העלאת טיעונים משפטיים ועובדתיים, להורות על סגירת התיק ולהימנע מלהגיש כתב אישום כנגד החשוד.

הליך השימוע הוא הליך חשוב מאין כמותו. שימוע שמסתיים בהצלחה יכול להביא לסיומו של הליך פלילי כבר בשלב המקדמי. בכך, ניתן להביא לסיומו של התיק הפלילי בלי הליך משפטי ארוך ומורט עצבים.

יש לציין, כי על אף שעל פי חוק הפרקליטות מחויבת לקיים הליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום רק כאשר מדובר בחשד לביצוע של עבירה מסוג פשע, ניתן לפנות לפרקליטות באופן יזום ולבקש לקיים שימוע גם כאשר מדובר בעבירות מסוג עוון. פניה יזומה יכולה להביא לסגירת התיק בטרם יוגש כתב אישום.

מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין צבאי מיד לאחר החקירה ובטרם הגשת כתב אישום. עורך דין יוכל להעריך האם נכון לפנות לפרקליטות בטרם יתקבלו החלטות בדבר עתידו של התיק. החלטה זו היא החלטה משפטית ואסטרטגית שיש לקבל תוך שקילת מכלול השיקולים הנוגעים להליך הקונקרטי.

משרד עורכי דין אטקין חברון מייצג חיילים בהליכי חקירה, הליכי שימוע טרם הגשת כתב אישום והליכים פליליים

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות בייצוג חיילים בהליכים שמתקיימים בבית הדין הצבאי. משרדנו מציע ללקוחותיו שירות של ייעוץ וליווי טרם חקירת מצ”ח, במהלכה ואחריה. נסייע לכם לסיים את התיק בצורה הטובה ביותר ואף נמנע הגשת כתב אישום נגדכם.

יצירת קשר

מאמרי עורך דין צבאי