הורדת פרופיל צבאי

תחומי התמחות / משפט צבאי / הורדת פרופיל צבאי

הפרופיל הצבאי שנקבע לחייל או מועמד לשירות ביטחון (מלש”ב) עתיד ללוות אותו לאורך כל שנות שירותו, גם במהלך שירות המילואים. כך, נוצר מצב בו הפרופיל שנקבע לאדם בגיל 17, מלווה אותו שנים רבות קדימה. החיים הם דינאמיים וישנם מצבים בהם מצב רפואי משתנה לטובה או לרעה. לכן, לא אחת חיילים בשירות סדיר, מילואים ואף מועמדים לשירות ביטחון זקוקים לשינוי הפרופיל והתאמתו למצב רפואי שהשתנה. בנושא זה יעסוק מאמר זה.

הורדת פרופיל צבאי

איך נקבע פרופיל צבאי?

לכל חייל שמתגייס לצה”ל נקבעים נתונים. נתונים אלה משפיעים על התפקיד בו משובץ החייל ותנאי שירותו. בדרך כלל נתוניו של החייל, כולל הפרופיל, יקבעו כבר בצו הראשון. בצו הראשון, ייערכו למועמד לשירות ביטחון (מלש”ב) מבחנים, ראיונות ובדיקות רפואיות במסגרתם ייקבעו נתונים האישיים. הפרופיל הצבאי הוא סימול מספרי המייצג כשירות רפואית ונפשית לשירות. הפרופיל נקבע בהתאם למצבו הנפשי והרפואי של חייל או מלש”ב, ואולם לא כל בעיה רפואית תביא בהכרח להורדת פרופיל.

מהם סוגי הפרופיל הצבאי הקיימים?

הפרופיל הצבאי הגבוה ביותר הוא 97 והפרופיל הצבאי הנמוך ביותר המאפשר שירות צבאי הוא 45. פרופיל 25 ניתן למתנדבים לשירות צבאי, פרופיל צבאי 24 ניתן למי שנקבע לגביהם שאינם כשירים לשירות באופן זמני ופרופיל 21 צבאי  הוא פרופיל שקובע אי כשירות לשירות צבאי ומקנה פטור משירות צבאי.

פרופיל 97 –  חייל בעל פרופיל צבאי 97 כשיר לשרת ביחידות שדה, בלוחמה וביחידות המובחרות.

פרופיל 82 –  חייל בעל פרופיל צבאי 82, כשיר לשרת ביחידות השדה ובחיל רגלים, בהתאם לסעיף הליקוי.

פרופיל 72 –  חייל בעל פרופיל צבאי 72, כשיר לשרת שירות קרבי, פרט לשירות ביחידות חיל רגלים וסיירות.

פרופיל 64 –  חייל בעל פרופיל  צבאי64, כשיר לשרת בתפקידים שונים כתומך לחימה.

פרופיל 45 –  פרופיל רפואי נמוך המאפשר להשתבץ במגוון תפקידים בהתאם למצב הרפואי וסעיפי הליקוי.

פרופיל 25–  פרופיל של מתנדבים לשירות צבאי.

פרופיל 24 –  פרופיל צבאי 24 ניתן למי שנקבע לגביו כי הוא בלתי כשיר לשירות צבאי באופן זמני.

פרופיל 21 –  פרופיל צבאי 21 קובע כי החייל או המלש”ב לא כשיר לשירות צבאי.

כיצד ניתן להוריד פרופיל צבאי?

שינוי פרופיל צבאי ייעשה בוועדה רפואית. וועדה רפואית תתכנס לאחר שתתקבל המלצה של רופא, קב”ן או פסיכיאטר באשר לפרופיל. הוועדה הרפואית תקבל את ההמלצה הרפואית והנימוקים של הגורם המפנה ובהתאם תחליט האם לשנות את הפרופיל הרפואי של החייל או המלש”ב.

כאמור, שינוי פרופיל צבאי יכול להיעשות מסיבות נפשיות או מסיבות רפואיות. לעיתים, מקום בו חייל סבור שיש להוריד את הפרופיל שנקבע לו הוא יכול להסתייע בגורם רפואי פרטי שיחווה דעתו על מצבו הרפואי או הנפשי. חוות דעת פרטית תהווה אינדיקציה עבור גורמי הצבא שיש לבחון את עניינו של החייל בשנית.

כיצד ניתן לפנות לוועדה רפואית לצורך הורדת פרופיל צבאי?

הליך הפניה לוועדה רפואית מתחיל בפניה לגורם הרלוונטי, בצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות שמצדיקים שינוי הפרופיל. בעניינם של מלש”בים, יש לפנות ללשכת הגיוס בפניה מסודרת. לאחר בחינת המסמכים תזומנו לבדיקת רופא צבאי, קב”ן או פסיכיאטר בהתאם למצבכם. במידה והרופא הצבאי ימצא כי יש מקום להורות על שינוי הפרופיל הצבאי, הוא ימליץ על הפרופיל החדש והמלצתו תועבר להחלטת הוועדה הרפואית.

בעניינם של חיילים בשירות סדיר וקבע, יש לפנות למרפאת היחידה. במידת הצורך תופנו לבדיקה של רופא מומחה בתחום הרלוונטי. ככל שהרופא ימליץ על שינוי פרופיל צבאי, המלצתו תועבר לוועדה הרפואית. בעניינם של משרתי מילואים, יש לפנות דרך קצינת הקישור ביחידה. עליכם למלא טופס בקשה לוועדה רפואית ועדכון פרופיל צבאי בצירוף המסמכים הרלוונטיים. 

אם חייל או מלש”ב רוצה לערער על הפרופיל הרפואי שנקבע לו לצורך הורדת הפרופיל הצבאי?

ניתן לערער על הפרופיל שנקבע אם החייל או המלש”ב סבור כי הפרופיל לא תואם את מצבו הרפואי או חל שינוי במצבו הרפואי. במידה וחייל או מלש”ב מבקש לערער על הפרופיל הצבאי שנקבע לו, יש לעשות כן תוך חודש ימים מיום קביעת הפרופיל או עם השינוי במצבו הבריאותי. לערעור יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים, חוות דעת תומכות וכל מידע נוסף שיש בו לסייע לבקשתכם. בנוסף, בבקשת הערעור יש לפרט את הסיבות בגינן יש לשנות את הפרופיל שנקבע.

משרד עורכי דין אטקין חברון מספק ייצוג משפטי בהליך קביעת הפרופיל והורדת פרופיל צבאי

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד אטקין חברון, מתמחות בייצוג חיילים בשירות סדיר, קבע, מילואים ומועמדים לשירות ביטחון בהליכי שינוי פרופיל. אנו נלווה, נייצג ונסייע לכם להגיש ערר על קביעה רפואית, במידת הצורך. תהליך של הורדת פרופיל צבאי הוא תהליך מורכב ולעיתים קרובות צה”ל מערים קשיים על אלה שמבקשים שיותאם להם פרופיל פוטר מחובת השירות. במהלך השנים ייצגנו בהצלחה חיילים ומועמדים לשירות ביטחון בהליכי הורדת פרופיל צבאי וקבלת פטור. אנחנו מכירות את המערכת הצבאית מבפנים ומלוות את לקוחותינו עד להשגת המטרה.

יצירת קשר